IZGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE GALA 1 ZA VLASTITE POTREBE SUFINANCIRANE IZ EUROPSKOG POLJOPRIVREDNOG FONDA ZA RURALNI RAZVOJ


Dana 12.07. 2018 tvrtka Gala d.d. je započela s provedbom projekata Izgradnja fotonaponske elektrane Gala 1 za vlastite potrebe. Projekt je sufinanciran kroz Operativni program Ruralni razvoj 2014-2020 od strane Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u sklopu Natječaja za provedbu podmjere 4.1., "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" - provedba operacija 4.1.3. "Korištenje obnovljivih izvora energije"

Kratki opis projekta: U okviru projekta je realizirana izgradnja fotonaponske elektrane Gala 1 za vlastite potrebe kojom će se smanjiti potrošnja električne energije iz konvencionalnih izvora, smanjit će se emisija CO2 i povećati udio obnovljivih izvora energije.

Ukupna vrijednost projekta: 2.736.611,90 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 2.054.228,33 HRK

Razdoblje provedbe projekta: Listopad 2017. – Rujan 2018.

Kontakt osoba za više informacija: Hrvoje Ćorić, hrvojecoric@galabjelovar.hr, +385 43/675-777

Više informacija o programu ruralnog razvoja dostupno je na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede www.ruralnirazvoj.hr


Dodatne informacije