Kvaliteta cjelovitog proizvodnog ciklusa

Konstanta poslovne politike Gala d.o.o. u 45 godišnjoj tradiciji je europska kvaliteta i visoki standardi biosigurnosti u proizvodnji jaja.

gala jaja 10 gala jaja 04

Takvim pristupom se postigao i najviši standard po smjernici EU 1999/74 EC u izgradnji i opremanju proizvodnje konzumnih jaja.

gala jaja 16

GALA markica 45 godinaENGbannPotrošač je taj koji je uvijek u pravu, donosi ocjenu i odluku potrošnje i konzumiranja Gala jaja za koje mora biti siguran što kupuje i jede.

Temelj za jamstvo kvalitete kompletnog proizvodnog ciklusa je sustav kvalitete certificiran prema ISO 9001:2008 od 2003.godine po kojem farma posluje.

Biosigurnost hrane je popraćena verificiranim HACCP sustavima za pakirni centar,tvornicu stočne hrane,distribucijsko skladište i distribucijski vozni park.

Gala jaja B

 

Dodatne informacije