gala@bj.t-com.hr
043/675-777
gala@bj.t-com.hr
043/675-777

Otkup kukuruza rod 2020.godine

Gala d.o.o., Bjelovar, vrši otkup sirovog kukuruza rod 2020.godine od 19.10.2020. na lokaciji Marka Marulića 14, Bjelovar. Prijem kukuruza vrši se svaki dan od 7:00 do 19:00 sati. Obavezno nazvati prije kombajniranja zbog dogovora o prijemu.

Nazovite nas

099 243 9008

Nazovite nas

099 2237 242

CJENIK SIROVOG KUKURUZA ROD 2020. (FCA, Gala d.o.o., Bjelovar)

Vlaga zrna (%)

Cijena (kn/kg)*
14 0,95
14,1 – 18,0 0,82
18,1 – 19,0 0,80
19,1 – 20,0 0,78
20,1 – 21,0 0,76
21,1 – 22,0 0,74
22,1 – 23,0 0,72
23,1 – 24,0 0,70
24,1 – 25,0 0,68
25,1 – 26,0 0,66
26,1 – 27,0 0,64
27,1 – 28,0 0,62
28,1 – 29,0 0,60
29,1 – 31,0 0,48
IZNAD 31% NEĆE SE ZAPRIMATI

UTVRĐIVANJE KOLIČINE I KVALITETE SIROVOG KUKURUZA ROD 2020.

Količina sirovog kukuruza rod 2020. određuje se na javnoj vagi Gala d.o.o. Reklamacije na utvrđenu kvalitetu mogu se dati neposredno po utvrđivanju rezultata analize. Ukoliko se kvaliteta utvrđuje ponovnim mjerenjem, kao mjerodavni se priznaju rezultati ponovne analize. Kvaliteta sirovog kukuruza: bez plijesni, stranog mirisa i živih štetnika.

ISPLATA KUKURUZA

Isplata kukuruza rod 2020. izvršit će se u roku 5 dana od predaje kukuruza i potrebne dokumentacije (otkupni blok ili faktura). Mole se proizvođači da sa sobom ponesu osobne iskaznice, OIB, broj tekućeg ili žiro-računa kako bi se na isti izvršila uplata.

PROIZVOĐAČI KUKURUZA DUŽNI SU PRILIKOM PREDAJE KUKURUZA NAGLASITI DA LI SU ILI NISU U SUSTAVU PDV-a.

Gala d.o.o. potvrđuje da je u svojem poslovanju u cijelosti usklađena sa odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, odnosno sve poslove vezane uz obradu podataka obavlja u skladu sa propisanim načelima iz Uredbe. Gala d.o.o. obavlja obradu podataka proizvođača u svrhu otkupa kukuruza i isplate istog, te se prikupljeni podaci u drugu svrhu neće koristiti. Gala d.o.o. je propisala, te provodi i održava tehničke i organizacijske mjere za zaštitu obrađenih podataka od neodobrenog pristupa ili korištenja, gubitka, oštećenja ili uništenja.

Predsjednik Uprave

Hrvoje Ćorić