gala@bj.t-com.hr
043/675-777
gala@bj.t-com.hr
043/675-777

Proizvodnja

JEDNOM GALA UVIJEK GALA

utemeljeno 1967.

Proizvodnja konzumnih kokošjih jaja je utemeljena 1967.godine, sa kapacitetom 200.000 kokoši nesilica i europskom opremom, genetikom i tehnologijom. Konstanta poslovne politike Gala d.o.o. u 53 godišnjoj tradiciji je europska kvaliteta i visoki standardi biosigurnosti u proizvodnji jaja. Takvim pristupom se postigao i standard po smjernici EU 1999/74 EC u izgradnji i opremanju proizvodnje konzumnih jaja.

Konstanta poslovne politike Gala d.o.o. u 53 godišnjoj tradiciji je europska kvaliteta i visoki standardi biosigurnosti u proizvodnji jaja. Takvim pristupom se postigao i  standard po smjernici EU 1999/74 EC u izgradnji i opremanju proizvodnje konzumnih jaja.

Cjelokupan sustav proizvodnje konzumnih jaja u pogonima farme u cijelosti upravljan je i nadziran računalno.

Gala d.o.o. je izgradila kompletno zatvoren ciklus proizvodnje od 1/dan starog pileta do nesilice za proizvodnju konzumnih jaja, pakirnim centrom – EU standard (kategorije 1 – izvozni objekt za EU i treće zemlje) gdje je 2016. godine nabavljen novi stroj za pakiranje jaja kapaciteta sortiranja i pakiranja jaja od 45 000 jaja/sat , tvornicom stočne hrane, distribucijskim skladištem i vlastitom distribucijom za godišnju proizvodnju oko 50 milijuna jaja.

U 2018. godini izvršeno je ulaganje u izgradnju fotonaponske elektrane Gala 1 za vlastite potrebe sufinancirane iz Europoskog poljoprivrendog fonda za ruralni razvoj, operacija 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije”. U okviru projekta je realizirana izgradnja fotonaponske elektrane Gala 1 za vlastite potrebe kojom će se smanjiti potrošnja električne energije iz konvencionalnih izvora, smanjit će se emisija CO2 i povećati udio obnovljivih izvora energije.

Iste godine je realizirano ulaganje u rekonstrukciju tvornice stočne hrane, te skladišta za čuvanje jaja uključujući opremanje objekata i nabavka poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme. Nabavljena je sušara za sušenje kukuruza i sojina zrna, silosi, ekstruder za sojino zrno, silosi za skladištenje kukuruza i sojina zrna, te je dograđeno novo skladište na postojeće skladište za skladištenje svježih jaja “A” klase.

Projekt je sufinanciran kroz Operativni program Ruralni razvoj 2014-2020 od strane Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u sklopu Natječaja za provedbu  tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor stočarstva i peradarstva.

KVALITETA

Kvaliteta, biosigurnost te proizvodnja u standardiziranim i strogo kontroliranim uvjetima.

TRADICIJA

Proizvodnja konzumnih kokošjih jaja utemeljena 1967.godine sa kapacitetom 200.000 kokoši.

EU STANDARDI

Standard po smjernici EU 1999/74 EC u izgradnji i opremanju proizvodnje konzumnih jaja.

10000
PROIZVODNI OBJEKTI / M²
200000
KOKOŠ NESILICE
45000
PAKIRANJE JAJA / SAT
55000000
PROIZVODNJA / GOD