gala@bj.t-com.hr
043/675-777
gala@bj.t-com.hr
043/675-777

EU Fondovi


Operativni program Ruralni razvoj 2014-2020

2018. godine je realizirano ulaganje u rekonstrukciju tvornice stočne hrane, te skladišta za čuvanje jaja uključujući opremanje objekata i nabavka poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme. Nabavljena je sušara za sušenje kukuruza i sojina zrna, silosi, ekstruder za sojino zrno, silosi za skladištenje kukuruza i sojina zrna, te je dograđeno novo skladište na postojeće skladište za skladištenje svježih jaja “A” klase. Projekt je sufinanciran kroz Operativni program Ruralni razvoj 2014-2020 od strane Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u sklopu Natječaja za provedbu  tipa operacije 4.1.1....

////////


Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

U 2018. godini izvršeno je ulaganje u izgradnju fotonaponske elektrane Gala 1 za vlastite potrebe sufinancirane iz Europoskog poljoprivrendog fonda za ruralni razvoj, operacija 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije”. U okviru projekta je realizirana izgradnja fotonaponske elektrane Gala 1 za vlastite potrebe kojom će se smanjiti potrošnja električne energije iz konvencionalnih izvora, smanjit će se emisija CO2 i povećati udio obnovljivih izvora energije....

////////